Завдання та напрямки

ВИТЯГ ЗІ СТАТУТА ФГМОУ (1997 рік):

ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

 1. Об’єднання та подальша координація діяльності існуючих громадських професійних медичних асоціацій, науково-медичних товариств та об’єднань для участі у створенні та впровадженні єдиних стандартів надання медичної допомоги та соціального захисту медичних працівників.
 2. Діяльність Федерації ґрунтується на принципах законності, демократії, колегіальності та самоврядування, рівноправності її членів.
 3. Для виконання мети та завдань Федерація (у встановленому чинним законодавством порядку):
 • розвиває співробітництво, взаємодопомогу та взаємодію членів Федерації в питаннях задоволення та захисту їх професійних, соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів;
 • сприяє піднесенню державної та суспільної значимості професії медика, її авторитету і престижу, поліпшенню рівня та якості медичної допомоги усім верствам населення, а також сприяє створенню та розвитку громадсько-державної системи сертифікації, ліцензування, атестації професійних якостей знань та вмінь медичних працівників;
 • приймає участь у вирішенні актуальних питань професійної орієнтації і працевлаштування медичних працівників, в тому числі і за кордоном, впровадженні конкурсної системи професійного й посадового росту;
 • сприяє здійсненню необхідних координацій у регулюванні альтернативних методів та моделей приватної медицини, шляхом створення, впровадження й розвитку громадсько-державної системи ліцензування медичної діяльності;
 • підтримує подальший розвиток медичної науки, практики та медичної освіти, сприяє впровадженню та використанню перспективних наукових розробок в медицині, розвитку наукової кооперації та її координації на професійному рівні;
 • розвиває та поширює міжнародні контакти за різноманітними напрямками (статутної діяльності) в галузі медицини та охорони здоров’я;
 • сприяє встановленню динамічних, взаємовигідних відносин між державними органами управління медичною галуззю та громадськими медичними організаціями України, а також розвитку та вдосконаленню системи державної підтримки громадської ініціативи в медичній галузі;
 • здійснює інформаційну, рекламно-видавничу діяльність задля реалізації своїх статутних цілей і завдань;
 • здійснює господарську та іншу діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним законодавством.