Пропозиції Асоціаціям

Шановні колеги!

Пропонуємо Вашій увазі пропозиції до співпраці та перелік преференцій для професійних медичних асоціацій/обєднань лікарів в разі набуття членства в ФГМОУ

І. Організаційно-технічні:

 1. Допомога по створенню/поліпшенню (діючої) web-сторінки асоціації та підвищення її рейтингу;
 2. Допомога по створенню/поліпшенню (діючих) сторінок асоціації в соціальних мережах (Facebook, Twitter, Telegram, інші) та підвищення їх рейтингу;
 3. Створення окремого розділу на web-сторінці Федерації для представництва та популяризації асоціацій-членів, їх навчальних проектів, наукових здобутків, практичних досягнень тощо;
 4. Технічне сприяння та консультативна допомога підтримки online ресурсів асоціації (за потреби);
 5. Створення баз даних, реєстру членів асоціації та його діджиталізація (за потреби);
 6. Створення online ресурсу для сплати членських внесків, реєстрації на освітні/науково-практичні заходи асоціації (за потреби);

ІІ. Юридичні:

 1. Допомога по перереєстрації/реєстрації асоціації в органах державної влади;
 2. Допомога у приведенні статуту/нормативних документів асоціації у відповідність з чинним законодавством та міжнародними вимогами;
 3. Юридичне супроводження асоціації та захист інтересів її членів (за потреби);
 4. Допомога при отриманні та захисті авторських прав асоціацій-членів (бренди, логотипи, винаходи та ін.);

ІІІ. Представницькі:

 1. Представництво лікарів певного фаху/членів асоціації в органах державної влади зокрема при створенні нормативних документів МОЗ та ін.;
 2. Представництво лікарів певного фаху/членів асоціації при створенні/розгляді законодавчих актів, що стосуються сфери їх професійних інтересів і компетенцій та лікарської спільноти в цілому;
 3. Представництво лікарів певного фаху/членів асоціації в медійному просторі (мас-медіа, телебачення, формування суспільної думки, громадське обговорення та ін.);
 4. Представництво лікарів певного фаху в Президії та Раді Федерації, захист та лобіювання інтересів членів асоціації на національному рівні;
 5. Представництво лікарів певного фаху/членів асоціації від імені країни та Федерації у відповідних міжнародних організаціях;
 6. Можливість бути обраним в керівні та виконавчі органи Федерації;
 7. Представництво лікарів певного фаху/членів асоціації в організаційному комітеті/жюрі національної медичної премії “Кращі лікарі України”;
 8. Фінансові:
 9. Участь від імені асоціації в спільних проектах щодо отримання грантів і фінансування з інших джерел в Україні та за кордоном (міжнародні гранти, благодійна допомога, науково-технічна співпрацю, освіта) з врахуванням професійних інтересів та компетенцій її членів;
 10. Сприяння та адміністративно-технічний супровід при оформленні заявок для отримання грантів/інших форм фінансової та благодійної допомоги;
 11. Можливість залучення коштів Федерації та її партнерів для підтримки діяльності асоціації, спрямованої на реалізацію найбільш актуальних статутних завдань (у разі потреби, за погодженням з іншими асоціаціями-членами);
 12. Економічне супроводження асоціації (бухгалтерський облік, складання звітів в податкові органи) та аудит господарської діяльності (за потреби);
 13. Освітні:
 14. Допомога у створенні освітнього портфоліо для лікарів-членів асоціації;
 15. Технічний супровід при підготовці та проведенні асоціацією освітніх, наукових і науково-практичних заходів (за потреби);
 16. Надання online платформи, програмного забезпечення та технічного супроводження при плануванні/проведенні інтерактивних навчальних і освітніх заходів (вебінари, відеоконференції, online лекції та ін.);
 17. Допомога та технічне сприяння моніторингу та оцінювання якості безперервного професійного розвитку та постійнодіючого післядипломного навчання лікарями певного фаху/членами асоціації (за потреби);
 18. Допомога при створенні та запровадженні освітньої траєкторії для лікарів певного фаху/членів асоціації, методів контролю за її дотриманням та ефективністю навчання (за потреби);
 19. Допомога при плануванні та проведенні багатопрофільних наукових та освітніх заходів разом з представниками інших асоціацій-членів;
 20. Розробка та впровадження критеріїв якості та оцінювання навчальних програм і освітніх заходів з використанням наявного досвіду інших асоціацій-членів та найбільш ефективних міжнародних зразків (бали БПР);

VІ. Міжнародні:

 1. Допомога в складанні заявки/набуття членства асоціацією у відповідних європейських і світових фахових медичних товариствах (за потреби);
 2. Допомога у пошуку міжнародних партнерів, встановленні та розбудові взаємовигідної міжнародної (освітньої, наукової, клінічної) співпраці за фахом, створення меморандумів, підписання угод (у разі потреби);
 3. Участь від імені Федерації в міжнародних перемовинах та проектах пов’язаних з професійними інтересами лікарів-членів асоціації у відповідності з їх фахом та лікарської спільноти в цілому (у межах повноважень);
 4. Допомога та технічне супроводження при оформленні заявки для отримання міжнародних балів/кредитів при плануванні та проведенні освітніх заходів для лікарів певного фаху/членів асоціації в Україні (за потреби);