Пропозиції Лікарям

Шановні друзі!

Пропонуємо Вашій увазі перелік преференцій для медичних/фармацевтичних працівників в разі набуття вашими професійними медичними асоціаціями/обєднаннями членства в ФГМОУ

І. Організаційно-технічні:

 1. Створення персонального портфоліо лікаря та допомога при внесенні інформації до баз даних, реєстру членів Федерації, інших офіційних online ресурсів (за потреби);
 2. Технічне сприяння online реєстрації на освітні/науково-практичні заходи в Україні та за кордоном, що проводяться Федерацією та її партнерами (за потреби);
 3. Захист персональних даних введених до реєстру членів Федерації та персонального портфоліо лікаря;
 4. Видача персональної картки/цифрового посвідчення члена Федерації, що надає право доступу до інформаційних ресурсів, бонусів та інших преференцій передбачених для членів Федерації;

ІІ. Юридичні:

 1. Юридичне консультування лікаря щодо захисту/представлення його інтересів у випадках конфліктних ситуацій пов’язаних із професійною діяльністю (скаргах, судових позовах, тощо);
 2. Надання експертних висновків/рекомендаційних листів, в тому числі при розгляді професійної діяльності/компетентності лікаря під час адміністративних та судових позовів;
 3. Консультативна допомога при отриманні та захисті авторських прав в Україні та за її межами (винаходи, патенти, раціоналізаторські пропозиції та ін.);
 4. Страхування лікаря від професійної помилки (за потреби);

ІІІ. Представницькі:

 1. Представництво інтересів лікаря в органах державної влади, зокрема пов’язаних із професійною діяльністю, та допомога у створенні запитів/отриманні офіційних відповідей (МОЗ та ін.);
 2. Можливість представлення пропозицій та зауважень безпосередньо керівництву Федерації задля формування спільної позиції при створенні/розгляді законодавчих актів, що стосуються сфери професійних інтересів і компетенцій лікарів певного фаху та лікарської спільноти в цілому;
 3. Надання можливості лікарю висловити власну думку в медійному просторі (мас-медіа, телебачення, Internet), при формування суспільної позиції, громадському обговоренні питань, що пов’язані зі сферою його професійних інтересів і компетенцій та ін.;
 4. Представництво певного лікарського фаху в загальноукраїнському медичному товаристві (Федерації), право бути обраним делегатом загальних зборів та долучитись до створення загальнодержавної стратегії розвитку медичної галузі;
 5. Можливість взяти участь у національній медичній премії “Кращі лікарі України”;
 6. Фінансові:
 7. Представлення власних проектів для отримання грантів і фінансування (міжнародні гранти, благодійна допомога, науково-технічна співпрацю, освіта) з метою поліпшення якості охорони здоров’я, навчання та розбудови медичної галузі за фахом із врахуванням професійних інтересів та компетенцій лікаря;
 8. Можливість страхування здоров’я лікаря зокрема від інфекційних захворювань (COVID-19, Гепатити В і С, ВІЛ, RW) та інших патологічних станів пов’язаних із професійною діяльністю (на пільгових умовах);
 9. Можливість долучення до “лікарської каси” Федерації та отримання винагород, дивідендів, додаткового пенсійного забезпечення тощо;
 10. Освітні:
 11. Інформування щодо освітніх проектів/заходів Федерації, асоціацій-членів, міжнародних партнерів на регулярній основі із врахуванням професійних інтересів та компетенцій лікаря;
 12. Автоматичне внесення відвіданих заходів БПР до освітнього портфоліо лікаря;
 13. Допомога при створенні освітньої траєкторії в залежності від фаху, професійних інтересів і компетенцій лікаря, контроль за її дотриманням та ефективністю навчання (за потреби);
 14. Можливість безкоштовного навчання з використанням online платформи Федерації та отримання дисконтів для участі у інтерактивних навчальних і освітніх заходах (вебінари, відеоконференції, online лекції та ін.) із нарахуванням балів/кредитів БПР;
 15. Пільгові умови при реєстрації для участі в освітніх проектах/заходах Федерації, асоціацій-членів і міжнародних партнерів (науково-практичні конференції, конгреси, з’їзди) із врахуванням професійних інтересів та компетенцій лікаря;

VІ. Міжнародні:

 1. Допомога при складанні/поданні заявки для набуття індивідуального членства у відповідних європейських і світових фахових медичних товариствах (за потреби);
 2. Консультативна і технічна допомога у пошуку клінік для проходження стажування, підвищення кваліфікації, вузької спеціалізації за кордоном із врахуванням професійних інтересів лікаря та обраного фаху;
 3. Сприяння встановленню професійної міжнародної (освітньої, наукової, клінічної) співпраці та оформлення характеристик/рекомендацій від імені Федерації (у разі потреби);