Інтернатура у 2023 році. Особливості зарахування


У 2023 році зарахування та розподіл в інтернатуру здійснюється за
алгоритмом на основі рейтингу, який формує заклад вищої освіти (ЗВО). Це –
процедура для випускників бюджетної форми навчання.

Алгоритм зарахування «бюджетників» такий:
1. Департаменти охорони здоров’я місцевих військових адміністрацій (далі –
ДОЗ) надають МОЗ переліки вакансій лікарів-інтернів на базах стажування. 

2. МОЗ інформує ЗВО про фіксований обсяг місць державного замовлення
інтернів за спеціальностями окремо для кожної області.

3. ЗВО формують рейтинг випускників на основі їхньої академічної
успішності та з урахуванням сімейного стану й стану здоров’я.
У ЗВО створюють комісії з розподілу випускників. До складу комісій
входять: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники
студентського самоврядування і професійних асоціацій, а також представники
МОЗ та ДОЗ.

Комісії надають випускникам пропозиції щодо спеціальності та місця
проходження інтернатури не пізніше ніж за два тижні до закінчення навчання. 


Що має робити випускник?
Випускник, який погодився на пропозицію, отримує від ЗВО направлення
на проходження інтернатури. Випускник, який відмовився від пропозиції та письмово повідомив про це заклад вищої освіти отримує довідку про самостійне
обрання місця проходження інтернатури.

Випускник, який отримав направлення, подає документи для зарахування
на посаду лікаря-інтерна до ДОЗ, в сфері управління якого знаходиться база
стажування (медзаклад).

Випускник, який отримав довідку про самостійне обрання місця
проходження інтернатури, самостійно обирає базу стажування (державний або
приватний медзаклад), звертається до його керівника та, у разі підтвердження
наявності вакантної посади або місця для проходження інтернатури, подає
документи для зарахування в інтернатуру.

Випускник подає заяву та інші документи до ЗВО не пізніше 20 липня для
зарахування на освітню частину підготовки в інтернатурі.

На базі стажування, де відбувається практична частина підготовки, інтерн
має з’явитися не пізніше 1 серпня, у ЗВО – не пізніше 1 вересня.

Зарахування інтерна-бюджетника до інтернатури здійснюється не пізніше 1
серпня наказом ДОЗ, ЗВО або керівника бази стажування. 


Хто і в яких випадках має видати наказ про зарахування?
Департамент охорони здоров’я – у разі проходження практичної частини
підготовки в інтернатурі на базі комунальних медзакладів.
Заклад вищої освіти – у разі проходження практичної частини підготовки в
інтернатурі лікарями-інтернами, які навчаються коштом фізичних або
юридичних осіб.

Керівник бази стажування – у разі влаштування випускника на посаду
лікаря-інтерна до медзакладу державної форми власності.

Для студентів-«контрактників» процедура  зарахування інша – ці
випускники отримують довідку про форму навчання та можуть самостійно
обирати місце проходження інтернатури.

Водночас звертаємо вашу увагу, що терміни подання заяв та інших
документів, появи на базах проходження інтернатури, а також зарахування
інтернів є однаковими як для бюджетної, так і для контрактної форми навчання. 

Leave a Reply