Засідання Вченої Ради УФПМО

Засідання Вченої Ради – 78 членів-учасників

Через загострення обстрілів з боку країни-агресора ми вимушені були знов перейти на онлайн-формат. Прийняли рішення принципово не переносити Засідання, бо ми маємо працювати й приймати ті рішення, від яких залежить наше майбутнє.

Серед наших гостей: Голова Комітету ВРУ – Радуцький Михайло Борисович, директор департаменту МОЗ – Убогов Сергій Геннадійович, представник Ради Національної безпеки й оборони України – Донченко Тетяна Миколаївна.

З основних завдань:

  • обрали Секретаря Вченої Ради та трьох заступників Голови Вченої ради УФПМО;
  • затвердити проєкт «Положення про Вчену Раду УФПМО»;
  • конкретизували й прийняли Критерії до делегування в члени Вченої Ради;
  • погодили перелік Палати фахівців, прийнятий на засіданні Ради Пред-ставників від 18 листопада 2021 року;
  • затвердили кандидатів до складу експертних груп МОЗ;
  • обрали Голів та склад постійнодіючиних комісій та підкомісій від Вченої Ради.

В’ячеслав Камінський, президент УФПМО, презентував окремий проєкт, пов’язаний із напрямами співпраці з МОЗ у 2022 році.

Рішенням Правління УФПМО на Засіданні No 8 від 11.08.2022р. на посаду секретаря Вченої Ради було обрано Ковзун Олену Ігорівну – доктора біологічних наук, заступника директора з наукової роботи в Інституті ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України.

Відповідно до наданих документів Рішенням Правління УФПМО на засіданні No 8 від 11.08.2022р. були рекомендованй й прийняті на посаду заступників Голів Вченої Ради УФПМО:

Шкробанець Ігор Дмитрович – доктор медичних наук, професор за наступним напрямом:
Визначення пріоритетів та координація спільних дій асоціацій-членів УФПМО щодо організації
та проведення наукових досліджень;
Татарчук Тетяна Феофанівна – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН
України, за напрямом: Визначення пріоритетів та координація спільних дій асоціацій-членів УФПМО щодо створення доказової наукової бази.
Степаненко Віктор Іванович – доктор медичних наук, завідувач кафедри дерматології на
венерології з курсом косметології НМУ імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України
за напрямом: Визначення пріоритетів та координація спільних дій асоціацій-членів УФПМО
щодо обрання напрямів розвитку наукової діяльності із залученням міжнародних партнерів,
участі в міжнародних проектах та пошуку різних джерел фінансування.

Відкритим голосуванням прийняли пропозиції й затвердили “Положення про Вчену Раду УФПМО”.

Голова Вченої Ради УФПМО, академік, доктор медичних наук Тронько Микола Дмитрович розкрив тему щодо пріоритетів й координації спільних дій Членів УФПМО з наукової діяльності й напрямків розвитку, а також про можливість залучення міжнародних грантів й джерел фінансування.

Сисоєнко Ірина Володимирівна – Голова комітету з юридичних питань і захисту інтересів членів УФПМО, віце-президент УФПМО дала пояснення щодо статей проєкт-Закону про самоврядування в медичних професіях.

На посаду голови Комісії з етики та деонтології, яка опікується напрямами впровадження й контролю за виконання Кодексу етики медичного працівника України обрано доктора медичних наук, професора – Талаєву Тетяну Володимирівну.

Комісію з інноваційного розвитку медичної галузі та підкомісію зі співпраці з НАМН України та науковою спільнотою очолив доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України Пархоменко Олександр Миколайович.

Комісія з інноваційного розвитку медичної галузі та підкомісія з забезпечення фінансування у сфері медичної науки тепер буде працювати під керівництвом Анкіна Миколи Львовича.

Створили комісію з наукового супроводу військової медицини. Її очолив доктор медичних наук, професор, академік та віце-президент НАМН України – Лурін Ігор Анатолійович.

Leave a Reply