Про нас

Про нас

Місія

Місією Федерації є об’єднання всього професійного медичного співтовариства на принципах саморегулювання з метою вдосконалення системи охорони здоров’я України.

Основою для цього є власний професійний досвід лікарів, медсестер (фельдшерів), фармацевтів та їх власна оцінка стану системи охорони здоров’я України.

Федерація забезпечить такі умови, які будуть корисними, ефективними, прозорими, актуальними та відповідатимуть професійним потребам її членів.

Базовим критерієм формування професійної спільноти Федерації є належність до відповідної професії: лікарі, медичні сестри (фельдшери), фармацевти, за якою формуються асоціації, які стають членами Федерації, у рамках якої вони об’єднуються у відповідні палати Федерації.

З метою моделювання на державному рівні саморегулювання у сфері охорони здоров’я, Федерація сформує такі механізми, які будуть асоціюватися із професійною автономією.

Членство у Федерації добровільне. При цьому, через реалізацію цілей і завдань Федерації таке членство надає переваги для власної професійної діяльності осіб, зайнятих у сфері охорони здоров’я.

Основні засади внутрішньої політики Федерації

  1. Формування ідеології об’єднання всього професійного медичного співтовариства на принципах саморегулювання з метою вдосконалення системи охорони здоров’я України.
  2. Відповідальність перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України.
  3. Захист прав та інтересів медичних і фармацевтичних працівників, підтримка розвитку медичної освіти, науки та медичної практики.
  4. Сприяння підвищенню авторитету та престижу медичних професій в Україні, поліпшенню доступності та якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя.
  5. Об’єднання та подальша координація діяльності існуючих громадських професійних медичних асоціацій, науково-медичних товариств та об’єднань для участі у створенні та впровадженні єдиних стандартів надання медичної допомоги з метою досягнення високих стандартів медичної етики та професійної компетенції.
  6. Орієнтація на найкращий міжнародний досвід саморегулювання у сфері охорони здоров’я. Відстоювання європейських стандартів створення та функціонування органів професійного самоврядування представників галузі охорони здоров’я в Україні.
  7. Формування взаємовідносин з органами державної влади щодо участі Федерації у прийнятті державних управлінських та регуляторних рішень у галузі охорони здоров’я та делегування певних владних повноважень Федерації з урахуванням провідного міжнародного досвіду (акредитація, ліцензування, атестація тощо).

Наше керівництво

КАМІНСЬКИЙ
В’ячеслав Володимирович

д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л.Шупика, Директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, Голова виконавчого комітету ГО “Асоціація акушерів і гінекологів України” (ААГУ), Член Ради Європейської Президії та коледжу з акушерства та гінекології, (EBCOG)

ЗАБОЛОТНИЙ
Дмитро Ілліч

д.мед.н., професор, академік НАМН України, Директор ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України», Віце-президент Національної академії медичних наук України, Президент ГО "Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів"

ПЕДАЧЕНКО
Євгеній Георгійович

д.мед.н., професор, академік НАМН України, Директор ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України”, Віце-президент Всесвітньої Федерації нейрохірургічних товариств

ФЕЩЕНКО
Юрій Іванович

д.мед.н., професор, академік НАМН України, Директор ДУ "Національний інститут фтізіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України", завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології НМАПО імені П.Л. Шупика, Президент ГО "Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України", Президент Асоціації хіміотерапевтів України

ЛАЗОРИШИНЕЦЬ
Василь Васильович

д.мед.н., професор, академік НАМН України, Директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України, завідувач кафедри хірургії серця та магістральних судин НМАПО імені П.Л.Шупика, Президент ГО "Асоціація серцево-судинних хірургів України"