Новим членам

 1. Членами Федерації можуть бути громадські професійні медичні асоціації, наукові медичні товариства, спілки та інші об’єднання із всеукраїнським статусом, які визнають Статут Федерації, сприяють реалізації завдань та напрямків діяльності Федерації, беруть участь в роботі Федерації та підтримують її матеріально.
 2. Колективними членами Федерації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій всіх форм власності, котрі визнають Статут Федерації, приймають участь у здійсненні її статутних завдань та надають матеріальну підтримку.
 3. Федерація є відкритою для співробітництва з усіма професійними медичними об’єднаннями громадян, громадськими, міжнародними, іноземними та іншими медичними або спорідненими з медициною організаціями і установами усіх форм власності.
 4. Вступ до Федерації громадських професійних медичних асоціацій, наукових медичних товариств, спілок та інших об’єднань всеукраїнського статусу в якості її колективних членів здійснюється на основі рішення їх виборних органів та подання письмового звернення на ім’я Президента Федерації:
 • прийняття до членів Федерації здійснюється рішенням Палати Представників Федерації за поданням Президента Федерації. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більше половини членів Палати Представників Федерації;
 • про прийняття до Федерації нового члена Палата Представників Федерації або уповноважений нею орган інформує членів Федерації у місячний термін;
 • Члени Засновники Федерації та її колективні члени є дійсними членами Федерації, мають рівні права, обов’язки і повноваження;
 1. Членство у Федерації припиняється в зв’язку з рішенням членської організації про вихід з Федерації, її саморозпуском або виключенням:
 • вихід членів з Федерації можливий за їх ініціативи, якщо вони розрахувалися з усіма матеріальними зобов’язаннями перед Федерацією (вихід членів з Федерації здійснюється не раніше трьох місяців після подачі в Палату Представників Федерації заяви про вихід);
 • виключення члена з Федерації можливе з ініціативи Палати Представників Федерації, Президента Федерації або Ради Опікунів за порушення вимог цього Статуту або за дії, не сумісні з принципами діяльності Федерації, а також при несплаті без поважних причин членських внесків протягом 1 року;
 • рішення про виключення приймається Палатою Представників Федерації при більшості голосів не менш ніж двох третин складу Палати Представників (виключена членська організація має право апеляції до з’їзду , як вищого органу Федерації).

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ЧЛЕНСТВО:

– повна назва медичного об’єднання:

– рік заснування:

– медична спеціальність:

– кількість членів:

– членство у відповідних фахових організаціях Європи і Світу (повна назва/рік вступу):

– контактна інформація (адреса, е-мейл, сайт, телефон):

– контактна особа (ПІБ, посада):

– повідомлення (написати листа):

Відправте свою заявку на наш email – info@ufmo.org.ua