Засідання Правління Української Федерація Професійних Медичних Обєднань

17 січня 2022 року відбулося перше у 2022 році Засідання Правління Української Федерація Професійних Медичних Обєднань.

Крім звітування щодо проведеної в минулому році роботи, у тому числі звіту по медіа-активносям протягом останнього кварталу 2021 року, розглянуто й одноголосно схвалено Правлінням Стратегічні принципи, цілі та завдання на І – ІІ квартали 2022 року (посилання та випадає презентація), а також Пропозиції по активізації присутності УФПМО та її членів в медіа просторі.

Розглянуто важливе питання та одноголосно схвалено позицію Правління щодо регламентації кількості медичних професій (посилання та випадає презентація), в тому числі медичних спеціальностей, визнаних в Європейському Союзі Медичних спеціалістів (UEMS) та переліком МОЗ, а також медичні професії фахівців з немедичною освітою, а також схвалено пропозиції відносно додаткові медичні професії, що мають бути враховані при формуванні переліків Вченої та Медичної рад, а також Палати фахівців, відповідно до пропозицій асоціацій-учасників УФПМО.

Актуальним стає розгляд таких принципово важливих питань:
– участь (мотивація, механізми, результат) професійних асоціацій-членів та УФПМО у здійсненні безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників , у тому числі розгляд та обговорення принципів БПР та пропозицій щодо комплексного забезпечення БПР;
– ефективна взаємодія учасників та контролю якості БПР;
– пропозиції щодо організації та проведення тендера для вибору платформи БПР для подальшої рекомендації використання асоціаціям-членам УФПМО;
– обговорення Концепції та затвердження програми проведення Форуму «КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ» 27 – 28 січня 2022 року (посилання та випадає презентація).

Прийняті рекомендації правління щодо подальшого руху в цьому напрямі.

Головою виконавчого комітету інформовано членів Правління щодо врахування пропозицій УФПМО до МОЗ відносно внесення змін в проект ЗУ «Про самоврядування медичних професій в Україні». П

рийнято рішення активізувати роботу по сприянню скорішому винесенню проекту закону до розгляду на засіданні ВРУ.
Окремим питанням, за подання Президента Генеральним секретарем УФМПО членами правління одноголосно призначено Ледіна Дмітра Сергійовича та прийнято рішення щодо підготовки засідань Вченої, Медичної рад та Палати фахівців найближчим часом.

У розділі «Різне», за пропозицією Президента УФПМО розглянуто питання участі участі асоціацій-членів УФПМО в процесі проведення конкурсів та призначення керівників закладів охорони здоровя всіх рівнів та різних форм власності.

Відзначено, що відповідно до п.2.3.13 Статуту УФМПО приймає участь у розробці єдиних кваліфікаційних вимог до керівників закладів охорони здоровя незалежно від форми власності, а також відповідно до п.2.3.15 приймає участь у розробці професійних критеріїв (вимог) до навчальних програм підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації і професійного розвитку медичних і фармацевтичних працівників.

Після обговорення Правлінням принято рішення рекомендувати МОЗ та іншим власниками, до сфери управління яких належать заклади охорони здоровя, передбачити у відповідних Положеннях про проведення конкурсу надання рекомендацій/характеристик щодо досвіду роботи, професійної компетентності і репутації від профільних асоціації, а саме: за професійним фахом керівника, за спеціальністю організації охорони здоров’я.

Головне питання – розробити Порядок надання відповідних рекомендацій/характеристик щодо досвіду роботи, професійної компетентності і репутації за зверненням особи, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі.

На цьому порядок дений було вичерпано й Президент закрив засідання.

Наступне засідання відбудеться за результатами проведення ІІ Міжнародного Форуму медичного персоналу «КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ» (27-28 січня 2022 року)

Leave a Reply