Засідання Членів Правління 9.05.2023

Першим питанням розглянули доцільність звернення до
міжнародних організацій стосовно координації спільних зусиль для
звільнення українських медиків, які потрапили у полон. Доповідач –
Проданчук М.Г.

Він запропонував колегам підготувати звернення УФПМО до колег всесвітніх та національних аналогів з метою тиску на агресора для звільнення українських медиків з російського полону.

Ледін Д.С. подякував за виступ та запропонував Виконавчому Комітету опрацювати це питання і надіслати до відповідних організацій запити та звернення від УФПМО та поставив питання на голосування.Присутні Члени Правління проголосували одноголосно.

Другим питанням обговорили інформацію про результати дистанційного он-лайн голосування за питаннями Порядків денних засідань Правління від 22-24 лютого 2023 року № 10 та від 12-14 квітня 2023 року № 11.

Більшість Членів Правління УФПМО погодили відсторонення Камінського В.В. від виконання повноважень Президента Спілки на термін перебування на посаді в.о. ректора Національного університету
охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика. Головуючий поставив на голосування дане питання на
затвердження Членами Правління. Присутні Члени Правління проголосували одноголосно.

Визначено покласти виконання функцій Президента на чинного
Генерального Секретаря Спілки – Ледіна Дмитра Сергійовича
(згідно п. 5.9.8. Статуту Спілки) та визначити його виконуючим обов’язки Президента Спілки. Головуючий поставив за голосування дане питання на затвердження Членами Правління. Присутні Члени Правління проголосували одноголосно.

Члени Правління затвердили обрання заступника Генерального Секретаря УФПМО (з правом представництва інтересів УФПМО за дорученням) – Яремчук Світлану Едуардівну, голосування за обрання заступника відбувалось 12-14 квітня 2023 року, засідання Членів Правління №11.
Головуючий поставив за голосування дане питання на затвердження Членами Правління.
Присутні Члени Правління проголосували одноголосно.

Головуючий надав слово щойнообраному заступнику Генерального Секретаря – Яремчук Світлані Едуардівні. Яремчук С.Е. подякувала колегам та зазначила, що буде намагатись робити все як найкраще для просування інтересів УФПМО та додала щодо виступу Проданчука М.Г., що має досвід роботи з європейськими медичними організаціями.

Третім питанням висвітлювалися результати громадського обговорення проекту ЗУ «Про самоврядування медичних професій в Україні» та внесення пропозицій щодо спільної позиції УФПМО
Головуючий надав слово Проданчуку М.Г.
Проданчук М.Г. надав загальні зауваження, доповів про завдання проекту закону та надав висновки. Запропонував погодити позицію УФПМО з цього питання. Богачев Р.М. доповів, що погоджується з попереднім спікером і зазначив, що спільно опрацьовували позиції УФПМО та доповнив позиції УФПМО з поточного питання.
Ледін Д.С. резюмував виступи колег та запропонував поставити на голосування доручення Виконавчому комітету підготувати звернення до МОЗ України щодо проведення громадського обговорення та надати
позиції УФПМО щодо тих тез, які мають бути зафіксовані в цьому ЗУ. Головуючий поставив на голосування дане питання на затвердження Членами Правління. Присутні Члени Правління проголосували одноголосно.

Четвертим питанням обговорювались Стратегічні принципи, цілі
та завдання взаємодії УФПМО та НУОЗ України ім. Шупика П.Л. на
2023 рік: «СТРАТЕГІЯ ОПІКУВАННЯ МЕДИЧНОЮ ПРОФЕСІЄЮ»
Богачев Р.М. доповів про основні засади співробітництва НУОЗ імені П.Л. Шупика, МОЗ України та УФПМО, запропонував Членів Правління доєднатись до обговорення ідей. Розповідь стосувалась складу візії, кластерного принципу, законопроекту №2179 щодо
професійних стандартів та координаційної ради щодо питань розвитку кластерів, самоврядування та налагодження взаємодії. Ледін Д.С. резюмував відповідь та рекомендував долучити до обговорення комітети і комісії УФПМО та представників Вченої Ради, Ради Представників та Палати Фахівців. Головуючий поставив на голосування дане питання на затвердження Членами Правління. Присутні Члени Правління проголосували одноголосно.

П’ятим питанням обговорювались підвищення ефективності участі професійних асоціацій та УФПМО у здійсненні безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників
відповідно до останніх змін в постанові №725
Ледін Д.С. зазначив, що поточне питання ділиться на декілька
підпитання, а саме:

 • пропозиції щодо комплексного забезпечення БПР, ефективної взаємодії
  учасників та контролю якості БПР;
 • пропозиції щодо оптимізації роботи платформ БПР для подальшої
  рекомендації ефективного використання асоціаціями-членам
  УФПМО;
 • обговорення Концепції та затвердження напрямів співпраці з
  Національним університетом охорони здоров’я МОЗ України.


Богачев Р.М. вказав, що пропозицією Виконавчого Комітету УФПМО
переглянуто резолюцію, яка була побудована на основі проведеного
форуму «Кадри вирішують все», де пропозиції учасників були зібрані та
узагальнені. Оскільки вони надіслані в МОЗ України напередодні
повномасштабного вторгнення то резолюція, на жаль, не опрацьовувалась оперативно.

Виконавчий комітет відновив резолюцію, доопрацював її та намір відновити процес погодження з профільними медичними асоціаціями. В подальшому поновлена резолюція направиться в МОЗ України з метою відпрацювання пілотних проектів щодо більш комплексного та ефективного залучення профільних медичних асоціацій до процесу регулювання БПР. Доповідач зазначив, що по-новому розглядається роль НУОЗ ім. П.Л. Шупика, що дає можливість сформувати потужний пул провайдерів на базі професійних медичних асоціацій, які будуть зразками проведення БПР по їх професії для всіх інших учасників цього ринку. Богачев Р.М. висвітлив
основні пункти підготовленої резолюції учасників міжнародного форуму «Кадри вирішують все», а саме:

Профільним професійним асоціаціям в галузі охорони здоров’я
України розробити рекомендовані траєкторії БПР (примірні напрями
навчання) на наступний рік з урахуванням тематик, напрямів та
видів БПР;

УФПМО спільно з профільними професійними асоціаціями в галузі
охорони здоров’я України, як уповноваженими представниками
медичної спільноти, забезпечити публічне обговорення пропозиції
щодо відпрацьованих рекомендованих річних траєкторій БПР
(примірних напрямів навчання) на рік з метою урахування при
перескладанні та/або валідації заходів, що включені до
Національного реєстру науково-практичних заходів на наступний рік.

Запропонувати профільним професійним асоціаціям в галузі
охорони здоров’я України долучитися до опрацювання необхідних
пропозицій щодо змін до Положення про систему БПР медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 р. №725, в тому числі щодо:

•вимог до заходів БПР, які рекомендовані профільними професійними асоціаціями в галузі охорони здоров’я відповідно до прийнятих професійною спільнотою, принципів БПР;

• вимог залучення лекторів: наявність вченого звання, наукового ступеню, вищої категорії;

• участь у створенні національних настанов, уніфікованих протоколів; досвід надання міжнародних рекомендацій і досвід участі в міжнародних форумах;

• вимог до професійної компетентності й досвіду роботи провайдерів;

• вимог до роботи платформ (маркетплейсів) у сфері БПР;

• впровадження електронної системи БПР медичних і фармацевтичних працівників.

Богачев Р.М. наголосив, що останній пункт здійснюється МОЗ України, інші потребують більш глибокого залучення професійних медичних асоціацій для подачі власних пропозицій з огляду на досвід.

 1. Доручити УФПМО від імені професійної медичної спільноти
  звернутися до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я
  місцевих державних адміністрацій, зібрати пропозиції та опрацювати
  внесення необхідних змін до нормативно-правових актів щодо
  проходження медичними і фармацевтичними працівниками, більш
  ніж 2 циклів, тематичного удосконалення в розрізі забезпечення
  заходів із запобігання виникненню нових інфекційних хвороб,
  пандемічних спалахів тощо за відповідними спеціальностями та з
  погодженням із профільними професійними асоціаціями в галузі
  охорони здоров’я.
 2. Доручити УФМПО, від імені медичної спільноти, виступити перед
  МОЗ України з ініціативою стосовно додаткових балів БПР:• за кожну
  з наукових публікацій у паперових часописах, що видаються під
  егідою профільних професійних асоціацій та офіційних провайдерів
  БПР;
  • за відповідну організаційно-методичну роботу протягом 12 місяців
  на місцях для медичних працівників, які включені до переліку
  експертів за поданням профільних професійних асоціацій за
  відповідними спеціальностями в закладах МОЗ України, НАМН
  України тощо;
  • за відповідну роботу для атестації медичних працівників і оцінки
  якості БПР на місцях для медичних і фармацевтичних працівників, які залучені до організаційної роботи регіональних осередків профільних професійних асоціацій.

Залучити фахівців профільних професійних асоціацій і визначити
необхідність продовжити:
• підготовку нормативно-правового акту про затвердження Реєстру
провайдерів БПР;
• розробку і презентацію моделі фінансування БПР медичних і
фармацевтичних працівників;
• розробку та доопрацювання механізму нормативно-правового
регулювання фінансування БПР шляхом впровадження
фінансування окремого лікаря, в тому числі бюджетного
фінансування закладів вищої освіти.
Богачев Р.М. запропонував доопрацювати Резолюцію в розрізі БПР, надати пропозицію за пунктами БПР, оскільки Виконавчий Комітет відпрацював на базі затверджених принципів цілі та завдання і попередній план заходів, надав асоціаціям на розгляд та затвердив Правлінням з подальшим переданням на МОЗ України.

Ледін Д.С. подякував за доповідь та доручив Виконавчому Комітету оновити та опрацювати питання підготовки цього документу, відправити на опрацювання Членам Правління та остаточний проект погодити.
Поставив на голосування дане питання на затвердження Членами Правління. Присутні Члени Правління проголосували одноголосно.

Шостим питанням порядку денного обговорювалось тимчасове складання повноважень з Президента УФПМО та їх покладання на члена Правління. Камінський В.В. повідомив, що у зв’язку з покладанням на нього обов’язків в.о. ректора НУОЗ ім. П.Л. Шупика просить призупинити його повноваження як Президента УФПМО на час ректорства в НУОЗі, але бажає залишитися в Президії УФПМО та братиме активну участь в житті УФПМО.
Члени Правління погодилися з пропозицією Камінського В.В.


Leave a Reply