Застосування Міжнародної класифікації функціонування змінює систему надання реабілітаційної допомоги в Україні

Забезпечення ефективної, активної та доказової реабілітації – один із пріоритетів держави та її головний обовʼязок перед українцями, які зазнали травм внаслідок війни.
Для цього уся система реабілітаційної допомоги в Україні сьогодні перебуває на етапі реформування. 

Одна зі складових цієї реформи – цифровізація реабілітаційного процесу в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) на принципах Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоровʼя (МКФ).

Чому використання МКФ важливе та що це змінює для пацієнтів та фахівців з реабілітації –- пояснює МОЗ.
Людина – в центрі процесу реабілітації
Застосування МКФ докорінно змінює систему надання реабілітаційної допомоги в Україні, адже передусім ставить у центрі уваги не захворювання, не діагноз – а людину та її шлях до відновлення. Так, пацієнт є ключовим учасником своєї реабілітації, на противагу застарілій пасивній участі в реабілітаційному процесі. Саме пацієнт спільно з фахівцями реабілітації встановлює цілі реабілітації, які є важливими саме для нього, та узгоджує власний індивідуальний реабілітаційний план.

Поєднання медичної, соціальної та психологічної складової реабілітації 
Класифікація МКФ базується на «біопсихосоціальному» підході, а отже,
враховує як клінічну, так і соціальну та психологічну складову здоровʼя
людини. 


Це дозволяє дбати не лише про відновлення фізичного та психологічного
самопочуття людини, але й ставити за мету повноцінне повернення її до
суспільного життя, збереження її права на роботу і соціальні контакти.
Адже, повернувши пацієнтові спроможність до активності, ми також
повинні допомогти йому набути нові уміння і навички до активного життя після
зміни його фізичного стану, ба більше – допомогти йому інтегрувати ці навички
у його повсякденне життя.


Надалі біопсихосоціальний підхід дозволить покращити якість надання
всього спектру послуг, необхідних людині та її сім’ї, а також дозволить
створювати цифрові інструменти для взаємодії між медичною, соціальною,
освітньою сферами, сферою зайнятості, підтримки зайнятості та ін.
Залучення мультидисциплінарної реабілітаційної команди
Ще однією з переваг впровадження МКФ є координація між фахівцями
мультидисциплінарної реабілітаційної команди та спілкування «єдиною мовою
реабілітації та функціонування». 


МКФ створює передумови для успішної командної роботи, в якій кожен її
член – від лікаря фізичної та реабілітаційної медицини до ерготерапевта чи
терапевта мови та мовлення – розуміє та враховує завдання іншого фахівця як
рівно важливі та працює на досягнення спільного результату. 
Тож нагадаємо, що на навчальній платформі Академії НСЗУ вже доступний
до вивчення перший онлайн-курс для фахівців з реабілітації  «Базові засади застосування Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ)» . 

Впровадження реабілітаційного функціонала в ЕСОЗ і розробка навчальних онлайн-курсів відбуваються в рамках проєкту «Реабілітація травм війни в Україні», який впроваджується за підтримки Швейцарії, Європейського Союзу та Nova Ukraine.


Leave a Reply