Галузева Рада УФПМО та НУОЗ об’єднують зусилля для розробки стандартів

Галузева Рада УФПМО та НУОЗ об’єднують зусилля для розробки стандартів

Команда Галузевої Ради УФПМО спільно з НУОЗУ імені П.Л.Шупика займаються розробкою нових професійних стандартів для медичної галузі. Мета цієї ініціативи – допомогти навчальним закладам адаптувати свої освітні програми до нових професійних стандартів.

За останнім законодавчими змінами, закріпленими у Законі України No2179 від 1 квітня 2022 року, правовий статус професійних стандартів визначено значно вище. А зі статті 41 Кодексу законів про працю України випливає, що професійні стандарти  обов’язкові  для всіх професій з вищою освітою.

Згідно норм Закону України «Про освіту» (стаття 34) право присвоєння професійних кваліфікацій надається кваліфікаційним центрам, які набувають цього статусу за результатами акредитації.

Для реалізації ініціатив Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) створено Галузеву Раду з розроблення професійних стандартів у сфері охорони здоров’я. 

А з вересня 2023 року працює акредитований в Національній агенції кваліфікації кваліфікаційний центр «Міжнародна агенція професійної кваліфікації» при УФПМО при Галузевій раді.

Восени відбулося важливе засідання учасників Галузевої Ради, де були обрані керівні органи (Президія) та затверджено план взаємодії. 

Створено 19 робочих груп. А це  520 експертів з різних професійних медичних асоціацій, які взяли на себе відповідальність за створення професійних стандартів. Важливо, що тільки професійні асоціації мають право впливати на створення та зміни в професійних стандартів, до яких пізніше будуть адаптуватися освітні програми БПР.

Асоціації-члени УФПМО та кафедри НУОЗ приймали активну участь в роботі робочих груп з розробки професійних стандартів. Зареєстровано 117 заявок, а також за 64 спеціальностями, заявки на які подав МОЗ.

В листопаді було організовано круглий стіл з питань впровадження галузевих стандартів в медицині, як основи для модернізації системи медичної освіти в Україні та покращення якості медичного обслуговування населення.

На січень заплановано підсумкове засідання Галузевої Ради із звітуванням за результатами діяльності у 2023-му році. Та ми вже маємо робочі плани на наступний рік й активно працюємо над їх реалізацією.

Leave a Reply